Engelska och montessori profil

Förskolan har två profiler; montessori och engelska. Vi är inspirerade av montessoripedagogiken. Barnen ska få möjligheten att pröva själva och miljön ska vara tillåtande och i barnens höjd är vårt förhållningssätt.

Vi pratar både engelska och svenska med barnen under dagen. Syftet med den engelskan är att barnen ska komma i kontakt med språket i bokläsning, samling, måltider, utelek och i aktiviteter som i lek.

Undervisning och kvalitet

Undervisningen och alla aktiviteter bygger på ett årshjul där vi fokuserar på olika ämnesområden några veckor i taget. Ämnesområdena är: Språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, motion och hälsa och samhällsvetenskap. Årshjulets mitt är kärnan som vi alltid utgår ifrån i allt vi gör och där återfinns montessori, engelska, estetiska lärprocesser, lek, omsorg, flerspråkighet mm.

Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete där vi säkerställer att undervisningen och den utbildning vi driver sker på vetenskaplig grund. Alla pedagoger deltar i kvalitetsarbetet en gång i månaden och rektor, förskollärare och specialpedagog läser kvalitetsarbetet och ger feedback som i sin tur stöttar avdelningarnas arbete.

Vill man som förälder vara lite mer engagerad kan man gå med i vårt föräldraråd. De träffas tillsammans med rektor ett par gånger per termin för att prata om förskolans välmående och föräldrarådet anordnar gemensamma aktiviteter för alla barn och föräldrar.

Vad gör vi mer?

Under läsåret går vi regelbundet till skogen och åker till biblioteket. Vi uppmärksammar traditioner och firar högtider. Utflykter till teater, konserter, lekparker och närområdet gör vi flera gånger per läsår. Kika gärna in på vår facebooksida för att se vad vi kan hitta på, eller boka ett besök för att träffa oss 😊https://www.facebook.com/montessoribarnen

Kort fakta om Montessoribarnens förskola

Adress: Toppvägen 12, Storvreten

Öppettider: 07.00 – 17.00

Avdelningar: 4

Avgift: Samma som kommunala förskolor i Botkyrka

Varför välja Montessoribarnens förskola?

Föräldrar som väljer vår förskola gör det ofta för vi har

  • små barngrupper
  • utbildade pedagoger och egna vikarier
  • engelska och montessoriprofil
  • engagerade pedagoger som ger det lilla extra
  • eget kök och kock som lagar mat till oss varje dag